OPPAK Correspondents

Sania Abdul Hadi
OPPAK Correspondent - Quetta
Humza Faisal Mirza
OPPAK Correspondent - Multan
Zuhaib Hassan Mirza
OPPAK Correspondent - AJK
Amenah Mughal
OPPAK Correspondent - Islamabad
Muhammad Adnan
OPPAK Correspondent - Okara
Hassam uddin Dawar
OPPAK Correspondent - Bannu
Kashaf Gul e Haram
OPPAK Correspondent - Karachi
Imran Sadiq
OPPAK correspondent - Hyderabad
Aizaz Ali Shah
OPPAK Correspondent
Rao Waqas Kaleem
OPPAK Correspondent - RAHIM YAR KHAN